Vikar stillinger
Spørsmål om ledige stillinger
Daglig leder:  

Tlf 51 90 59 72
Søknaden sendes til
Blidensol sykehjem
Brattåsveien 12
4016 Stavanger
E-post: blidensol.sykehjem@stavanger.kommune.no

Velkommen som medarbeider på Blidensol sykehjem!


Blidensol sykehjem er et hjem for personer med demens.  Det er totalt 58 heldøgns plasser, hvor av 8 plasser er for yngre personer med demens og 8 plasser for forsterket skjermet enhet. Vi har også 16 dagsenterplasser. Avdelingene er blitt organisert i 8 mindre enheter med 6 - 8 pasienter i hver.

Blidensol sykehjem er både Miljøfyrtårn og ISO sertifisert. Blidensol sykehjem skal bidra til kompetanse spredning og bygge spisskompetanse både internt og eksternt til Stavanger kommune. Vi er med å etablere og vedlikeholde demensnettverk for sykehjem og aldershjem sammen med Utviklingssenter for sykehjem i Rogaland.
 


 

 Publiseringsløsning: Destinet
Blidensol Sykehjem Brattåsveien 12 - 4016 Stavanger