Vikar stillinger
Spørsmål om ledige stillinger
Daglig leder:  

Geir Andersen, tlf 51 90 59 72Klikk her hvis du ønsker å jobbe som vikar/ekstravaktSøknaden sendes til
Blidensol sykehjem
Brattåsveien 12
4016 Stavanger
E-post: jobbsoknad@blidensol.no

Velkommen som medarbeider på Blidensol sykehjem!
Blidensol sykehjem er et hjem for personer med demens. Vi er et privat ideelt sykehjem som har driftsavtale med Stavanger kommune. Det er totalt 58 heldøgns plasser, hvor av 8 plasser er for yngre personer med demens og 8 plasser for forsterket skjermet enhet. Vi har også 16 dagsenterplasser. Avdelingene er blitt organisert i 8 mindre enheter med 6 - 8 pasienter i hver.

Blidensol sykehjem er både Miljøfyrtårn og ISO sertifisert. Blidensol sykehjem skal bidra til kompetanse spredning og bygge spisskompetanse både internt og eksternt til Stavanger kommune. Vi er med å etablere og vedlikeholde demensnettverk for sykehjem og aldershjem sammen med Utviklingssenter for sykehjem i Rogaland.
 


 

 Publiseringsløsning: Destinet
Blidensol Sykehjem Brattåsveien 12 - 4016 Stavanger