DCM sykehjem siden 2011
DCM er et observasjons- og evalueringsverktøy utviklet på bakgrunn av feltstudier på britiske sykehjem (Kitwood og Bredin 1992). Metoden tar sikte på å bedre behandling og omsorg til personer med demens gjennom kartlegging av konkret praksis med etterfølgende tilbakemelding til personalet. Blidensol Sykehjem ønsker at alle avdelinger/grupper skal DCM kartlegges minst en gang i året.


Følg linkene for mer informasjon om DCM (Dementia Care Mapping)

www.demensinfo.no - Verdsettes som unike

Dementia care mapping – en mulig metode for utvikling av demensomsorg i sykehjem

Dementia Care Mapping (DCM)

Dementia Care Mapping - en muighet for refleksjon og utvikling.


 Publiseringsløsning: Destinet
Blidensol Sykehjem Brattåsveien 12 - 4016 Stavanger